Utleie av kommunal grunn

Leie av oppstillingsplass for Foodtrucks

Leie av oppstillingsplass for Foodtrucks
Type leie: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Per dag 290 kr 290 kr
Per uke 900 kr 900 kr
Per måned 1 850 kr 1 850 kr
Per halvår 3 100 kr 3 100 kr
Per år 6 100 kr 6 100 kr

Arealer avsatt til mobile servicevogner og foodtrucks (PDF, 2 MB)

Retningslinjer for bruk av kommunale parker, friområder og byrom (PDF, 219 kB)

 

Leie av kommunal grunn til uteservering

Leie av kommunal grunn til uteservering
Type utleie: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Månedlig utleie av grunn, per kvadrat (m2) 55 kr/m2 55 kr/m2
Årlig utleie av grunn, per kvadrat (m2) 155 kr/m2 155 kr/m2

Informasjon om bevilgning for salg, servering og skjenking finner du på disse sidene:
Salg, servering og skjenking

 

Leie av kommunal grunn til riggplass

Leie av kommunal grunn til riggplass
Type leie: Gebyr i 2022: Gebyr i 2023:
Riggplass i sentrum, månedlig leie per kvadrat (Containere o.l) 45 kr/m2 45 kr/m2
Riggplass i sentrum, døgnleie per kvadrat (Containere o.l) 1,50 kr/m2 1,50 kr/m2
Riggplass utenfor sentrum, månedlig leie per kvadrat (Containere o.l) 15 kr/m2 15 kr/m2
Riggplass utenfor sentrum, døgnleie leie per kvadrat (Containere o.l) 0,50 kr/m2 0,50 kr/m2