Forhåndsuttalelse på vann og avløp

Forhåndsuttalelser kan benyttes for å få avklart forhold knyttet til vann og avløp i forkant av en byggesøknad.

En forhåndsuttalelse vil du kunne få avklart:

  • om et tiltak som planlegges har nødvendig tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, eller private stikkledninger. Du vil også motta veiledning på hvilke krav som stilles. 
  • om plasseringen av ditt tiltak er innenfor avstandskravene til etablert kritisk infrastruktur.
  • om du må levere en søknad om ny eller endret tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett (Sanitærmelding). I tillegg hvilken dokumentasjon du må levere med søknaden.
  • om du må sende inn en søknad om påslipp eller utslippstillatelse og hva som kreves dokumentert sammen med denne

Forhold knyttet til vann- og avløp skal være avklart for å kunne gjennomføre saksbehandlingen på en byggesak og en slik forhåndsuttalelse kan derfor være gunstig for en mer effektiv saksgang. Erfaringsmessig er det også nyttig å avklare tilknytning og kapasitet for vann og avløp tidlig i i en planprosess.

Bestill forhåndsuttalelse på vann og avløp