Byggesaksarkiv 1890 - 2018

Byggesaksarkivet (eiendomsmappa) er digitalisert og tilgjengelig på nett via WebLager. Dette er saker for tidligere Moss og Rygge kommuner før 2019. 

De eldste saksmappene som er registrert i dette systemet er fra 1890 og de nyeste er fra 2018. I 2006 innførte tidligere Moss kommune fullelektronisk arkiv. Tidligere Rygge kommune innførte dette i 2015. Dette betyr at noen av eiendomsmappene som ligger i WebLager ikke er fullstendige da noe av dokumentasjonen ligger i det fullelektroniske arkivet.

Søk i WebLager.no

Hvordan søker du i arkivet?

Du må søke på gjeldende Gnr/Bnr (gårds- og bruksnummer) eller gjeldende adresse på eiendommen. Alle gårdsnummer i tidligere Rygge kommune ble endret i forbindelse med kommunesammenslåing i 2020. Det ble lagt på 100 siffer. Hvis gårdsnummeret ditt for eksempel var 1 før, er det 101 nå. Om du søker på gårdsnummer må du søke på gjeldende nummer i matrikkel, altså det nye nummeret.

Symbol med hengelås indikerer at saken inneholder sensitive opplysninger. Vi må derfor gå gjennom disse manuelt og eventuelt sladde disse opplysningene før vi kan gi innsyn. Klikk alltid på pilen foran dokumentene når du skal åpne disse, også om dokumentet har en hengelås. Det kan være en del underdokumenter som er åpne, for eksempel tegninger.

Be om innsyn

Har du behov for innsyn i dokumenter med hengelås? Send innsynsforespørsel her. Vi tar en gjennomgang av dokumentene og sladder eventuell sensitiv informasjon. Deretter vil du få en melding om at dokumentene kan hentes via WebLager.

Lenke til skjema for å søke innsyn: Innsyn i WebLager - Moss kommune
Skjema skal kun benyttes til innsynsforespørsler på saker du finner i WebLager med hengelås. Hvis du ikke finner dokumentene der og du ønsker innsyn kan du ta kontakt med kommunetorget på kommunetorget@moss.kommune.no

Meld fra om feil i arkivet

Oppdager du feil er vi glad for en melding om det slik at vi kan rette og forbedre arkivet. Her kan du melde fra om feil: Meld om feil i WebLager - Moss kommune

Mangler det dokumentasjon i eiendomsmappa?

Hvis du ikke finner dokumentasjonen du leter etter kan det være fordi det ligger i vårt fullelektroniske arkiv. Ta i så fall kontakt med kommunetorget på telefon 69 24 80 00 eller send en mail til kommunetorget@moss.kommune.no