Koronavaksinering i Moss

Kommunen har ansvar for at personer i målgruppene som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen får tilbud om koronavaksine. Dette tilbyr vi ved timebestilling hos smittevernkontoret. Ta kontakt for bestilling: Kontaktinformasjon til kommunens smittevernkontoret.

Vaksinen vi tilbyr er Pfizer Comirnaty.  

Risikogruppene/målgruppen for koronavaksineringen

  • Innbyggere som i 2024 fyller 65 år eller mer, og sykehjemsbeboere.
    Sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten vaksinerer brukere/pasienter hos seg. 
  • Innbyggere i aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i en risikogruppe
  • Gravide
  • Innbyggere i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Innbyggere i aldersgruppen 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering hos sin fastlege. Barn til og med 5 år vaksineres på smittevernkontoret. OBS - barn som vurderes til å skulle ha vaksine trenger å ha med skriv fra egen lege.
     

Barn som skal vaksineres må ha med samtykke fra begge foreldrene når foreldreansvaret er delt. For utfyllende informasjon om risikogrupper, og barn og unge med alvorlig grunnsykdom, se Vaksinasjonsveilederen hos FHI.no.

Fastlegene vil foreløpig ikke tilby koronavaksine.