Smittevernkontoret

Vi anbefaler oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon, uavhengig av om du skal ut å reise. 

Reisevaksinasjon

Kommunens innbyggere anbefales å vaksinere seg ved reiser til utlandet. Husk å bestille time i god tid før avreise, helst to måneder før. Du betaler hos oss med kort.

Hvis du trenger malariamedisiner må du få dette hos fastlege. Vaksiner skrevet ut på resept av fastlege eller spesialist skal settes hos fastlegen.

Les mer om vaksiner og reiseråd på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

Lurer du på hvilke vaksiner du har tatt? Logg inn på helsenorge.no på MinSide.

Åpningstider for reisevaksinasjon: Tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.30

Smittevernkontoret har stengt i uke 31 (29. juli til 2. august). 

Kikhostevaksine

Fra våren 2024 vil kommunen tilby kikhostevaksine gratis til gravide i 2. og 3. trimester som ønsker å ta den. Ved vaksinering før programmet starter må vaksinen skrives ut på resept og den gravide må selv betale for vaksinen. 

Her kan du lese nyhetsbrevet om kikhostevaksine til gravide på fhi.no.

Vaksine mot TBE (Skogflåttencefalitt)

TBE vaksine anbefales til de som ofte blir bitt av flått. 
Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt.

Områdene med påvist smitte:    

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen.  
  • Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.  

Risikoen for smitte er høyest i disse kystområdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er utvidet på bakgrunn av to smittetilfeller med TBE i henholdsvis Vestby og Fredrikstad i 2021.  

Oppdaterte vaksineråd mot skogflåttencefalittvirus (TBE-virus) - FHI

Vaksinasjon mot influensa og pneumokokk

Influensa- og pneumokokkvaksine tilbys på høsten til innbyggere i risikogrupper, og til alle over 65 år. Tidspunkter annonseres i lokalavisene, på kommunens hjemmeside og Facebook. 

Mer informasjon om vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse til russ og ungdom 17 - 19 år

Russen bes hvert år vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Les mer om hjernehinnebetennelsen på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Vaksinasjon mot apekopper

Kommunene tilbyr nå vaksinasjon mot apekopper. Vaksineringen foregår på vaksinesenteret i Fredrikstad sentrum. Risikogruppe 1 får tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om vaksinering mot apekopper og risikogruppene på FHI.no.

Dersom du er i en av risikogruppene og ønsker vaksine, kan du bestille time digitalt via Helseboka på kommunens hjemmeside eller på vaksinetelefonen i åpningstiden. Vaksinasjon og smittevern - Fredrikstad kommune

Yrkesrelatert vaksinasjon

Vi anbefaler at du leser denne artikkelen om yrkesrelatert vaksinasjon på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Migrasjonshelsetjenesten

Tjenesten foretar helseundersøkelser og tuberkulosekontroll av flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og adoptivbarn. Helsetjenesten består av lege og helsesykepleiere. Tuberkulosekontroll gis sesongarbeidere, EØS-borgere og au-pairer.

  • Tolk brukes ved behov.
  • ICDP grupper til minoritetsforeldre.
  • Migrasjonsgruppe for kvinner.
  • Undervisning og veiledning til avtalte grupper.

Smittevernarbeid

Når noen av kommunens innbyggere får diagnostisert tuberkulose, er det Smittevernkontoret som kartlegger miljøet og undersøker om flere kan være smittet.

 

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14 A, 1.etg
Postboks 175
1501 Moss

Telefon: 45732160
Telefontid: 
Tirsdag og torsdag
kl. 08.30-11.00 og 12.00-14.30