Tips og råd til praksisveiledere

Gi studenten anledning til å tenke gjennom valg av handling på forhånd. Ikke bare diskutere hva studenten konkret bør gjøre i en situasjon, men også få frem grunnlaget studenten har for sine valg av handlinger/tiltak.

En god spørsmålsstiller

 • Stiller korte og klare spørsmål
 • Stiller ett spørsmål om gangen
 • Venter på svar og håndterer pauser
 • Lytter aktivt
 • Er ikke forutinntatt
 • Stiller spørsmål som er tilpasset studentens nivå
 • Stiller spørsmål som engasjerer

Eksempler på gode spørsmål

Spørsmål du kan stille som en del av veiledningen før studenten gjennomfører oppgaver:

 • Hva vil du oppnå?
 • Hvilke erfaringer har du med slike situasjoner?
 • Hvilke kunnskap kan trekkes inn – hva bør du tenke gjennom på forhånd?
 • Hvilke verdier, etikk er det lagt vekt på her? 
 • Er dette en forsvarlig måte å gjøre det på? 
 • Er dette et verdig tilbud?
   

Spørsmål du kan stille som en del av veiledningen etter at studenten har gjennomført oppgaver:

 • Hva skjedde?
 • Hva tenkte du?
 • Hvordan gikk du fram?
 • Hvorfor gjorde du det?
 • Hvordan var kommunikasjonen din med pasient/bruker/beboer?