Praksisplasser for studenter innen helse og sosialfaglige studier

 Denne siden er for deg som er; 

 • student under utdanning i helse og sosialfaglige studier ved høgskole eller høyere nivå.
 • elev ved videregående skole innen helse og oppvekst.
 • ansatt ved samarbeidende studieinstitusjon.
 • veileder, ansatt eller leder ved aktuelle praksissteder i Moss kommune.

Praksisplass i Moss kommune

Unge mennesker i en park som tar en selfie - Klikk for stort bildeLike viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritiden. Ingeborg Ø. Thorsland

Moss kommune ønsker å være en ettertraktet praksisplass med godt omdømme. Vi ønsker å gi deg et godt læringsmiljø med høyt læringsutbytte. Vi har jobbet masse med hvordan vi tar imot studenter og elever, og vi synes selv vi er gode på det. Derfor tror vi også at du skal bli tatt godt imot og kommer til å trives! 

Hos oss har du muligheter for faglig fordypning i ulike tjenester og fagområder. Dette kan være;

 • helsetjenester i alle aldre
 • personer med funksjonsnedsettelser
 • flyktninger
 • personer med beskyttelsesbehov
 • barnehage
 • boligsosialt arbeid
 • barnevern

Sykepleiestudenter i hjemmesykepleiepraksis i Moss kommune - YouTube

Om Moss kommune

Moss – den store lille byen. Her har du alt du trenger for å kose deg skikkelig når du har fri og vil henge med venner eller bare gjøre noe gøy! Like viktig som å ha det bra på jobb i praksisperioden, så er det å ha det fint på fritiden - noe som er avgjørende for at du skal trives. Og Moss og mossingene ønsker deg hjertelig velkommen!

Moss er en trygg og god praksisarena. Vi har ansvar for at det utdannes nok helsepersonell med god kompetanse, derfor er du viktig for oss.

Bli kjent med organisasjonen Moss kommune

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Moss kommune har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Østfold og Malakoff videregående skole om bruk av praksisplasser. All tildeling går gjennom Praksisforum som består av personer fra alle tjenesteområder. Praksisforum avklarer kapasitet med ledere og tilstreber god planlegging av praksisplasser. Dersom du ikke har fått tildelt praksisplass av din skole, men ønsker praksis i Moss kommune, ta kontakt med oss via e-post. 

Kontaktinfo

Har du spørsmål – kontakt oss på: praksisplass@moss.kommune.no

Praktisk informasjon 

Du benytter studentkort/elevkort fra din skole som ID kort. Ditt praksissted vil gi deg informasjon, her er noen generelle retningslinjer:

 • Institusjoner og hjemmesykepleien benytter uniform.
 • Samlokaliserte boligene benytter privat tøy. 
 • Ta med egnet skotøy.
 • Forhør deg med praksisstedet om behov for yttertøy. 
 • Bruk av tjenestebil – må avtales individuelt med praksissted og det kreves opplæring.

Jeg har fått tildelt praksisplass i Moss kommune via min skole 

Tilbud om praksisplasser forutsetter at all dokumentasjon er på plass før praksisstart.  Vi trenger blant annet personalia og at du signerer elektronisk på erklæringene, til dette trenger du elektronisk ID. 

Velg en av disse: 
Er du student ved høgskole/universitet?   

Er du elev ved videregående skole?

Nyttige lenker

Ruter# - kollektivtilbud
Kart over Moss kommune
Visit Østfold/Moss

Til deg som er, eller vil bli, praksisveileder

Din oppgave er å hjelpe studenten til å selv reflektere, søke kunnskap og til å nå egne læringsmål. Du skal kunne stille gode spørsmål som hjelper studenten. 

Nyttige lenker

Tips og råd til praksisveiledere (moss.kommune.no)
Moss kommunes målsetninger, verdier og etiske retningslinjer