Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Bytårnet skole
Hva Navn Epost Telefon
Rektor Bodil Orm bodil.orm@mosseskolen.no 95176393
Saksbehandler/kontor Marthe Holm Schierenbeck Marthe.Holm.Schierenbeck@mosseskolen.no 40408517
Avdelingsleder 9. - 10. trinn Rikke Thorbjørnsen Willadsen rikke.thorbjornsen.willadssen@mosseskolen.no 97769895
Avdelingsleder 8. trinn Grete Jacobsen grete.jacobsen@mosseskolen.no 93432583
Avdelingsleder 5. - 7. trinn Mari Hobbel mari.hobbel@mosseskolen.no 94026216
Avdelingsleder 1. - 4. trinn Anita Marie Osvik anita.marie.karlstad.osvik@mosseskolen.no 92853834
Avdelingsleder SFO Renée Galle renee.galle@mosseskolen.no 41651118