Bytårnet skole

Bytårnet skole er en 1-10 skole med i underkant av 500 elever. Skolen ligger nær sentrum og har tårnet som ble reist til byjubileet i 1920 som nærmeste nabo.

Kontaktinformasjon

Fjellveien 1
1532 Moss
Telefon: 404 08 517

Pålogging til Skooler og Visma

 

Bytårnet skole har et inkluderende og godt læringsmiljø. Alle elever skal oppleve trygghet, mestring og lærelyst.
Elever på barnetrinnet har tilbud om skolefrokost, og elever på ungdomstrinnet kan forsyne seg fra en enkel, gratis skolelunsj. Selv om Moss kommune er leksefri oss kommune er leksefri har vi tilbud om lærerveiledet arbeidstime for elever på 5. -10.trinn, enten før eller etter skoletid.

Hos oss legger vi til rette for elevaktivitet og utforsking. Vi bruker de flotte nærområdene våre mye i opplæringen. Elevene er dessuten aktive i skolemiljøet. Vi har elever som er "Young Mentor" i friminuttene, et engasjert elevråd, og vi har fellessamlinger flere ganger i året der elever på alle trinn viser frem noe de har jobbet med. Biblioteket på skolen er åpent hele skoledagen, og her legger vi vekt på å ha et oppdatert utvalg av bøker, slik at alle kan finne noe de vil lese. Bytårnet skole har elever fra mange kanter av verden og Globus, innføringsklassen for nyankomne ungdomstrinnselever, er tilknyttet skolen vår.

 

   

 

 

 

 Visma foresattportal