Moss kommune

Bytårnet skole

Bytårnet skole er en 1-10 skole med i underkant av 500 elever.
Skolen ligger nær sentrum og har tårnet som ble reist til byjubileet i 1920 som nærmeste nabo.

Kontaktinformasjon

Fjellveien 1
1532 Moss
Telefon: 404 08 517

Pålogging til Skooler, Visma og Transponder.

 

Bytårnet skole har et inkluderende og godt læringsmiljø.
Skoleåret 2021/2022 tilbyr vi elever på barnetrinnet skolefrokost, og elever på ungdomstrinnet en enkel, gratis skolelunsj.
«Etter skoletid» er et tilbud til elever fra 5. – 10. trinn som arrangeres hver onsdag og torsdag fra kl.14.30 til 16.30. Der kan elevene spise og prate sammen, være med på forskjellige aktiviteter og gjøre lekser.
Bytårnet skole har elever fra mange kanter av verden og innføringsklassen (Globus) for nyankomne ungdomstrinnselever er tilknyttet skolen vår.

    

 

 

 Visma foresattportal