Regelverk

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Moss kommune har utarbeidet flere retningslinjer og hjelpemidler slik at du som bevillingshaver skal kunne få svar på det du lurer på. De viktigste regelverkene, både de som gjelder for kommunen og de som gjelder nasjonalt, har vi samlet her. 

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingene er gjennom vedtaket pålagt å gjennomføre kurs i ansvarlig vertskap. Dette er et elæringskurs. Når du har tatt kurset, sender du inn kopi av beviset til kommunen.

Opplæringshefte - Ansvarlig vertskap (PDF, 3 MB) 

Alkoholloven

Prikktildeling - Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Serveringsloven

Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 2 MB)

Forskrift for skjenke-, serverings og åpningstider, Moss kommune

Veileder for festivaler og andre arrangementer (PDF, 517 kB)

Veileder for god drift av skjenkesteder (PDF, 3 MB)