Moss kommune

Ekholt sykehjem

Ekholt sykehjem har 80 langtidsplasser. 32 plasser er for beboere med somatiske sykdommer, og 48 plasser er for beboere med demens. I tillegg har sykehjemmet 8 korttidsplasser. 

Ekholt sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser i tidligere Rygge kommune. 
 

Kontaktinformasjon Ekholt sykehjem

Adresse
Tverrveien 8
1525 Moss

Telefon
Avd. 1: 902 16 339
Avd. 2: 477 88 461
Avd. 3: 468 78 423
Avd. 4: 2. etg.: 902 01 751 / 908 16 449
Avd. 4: 3. etg.: 908 16 563 / 902 22 798