Ekholt sykehjem

Ekholt sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser og har egen sansehage. 
Sykehjemmet har gratis parkering og ingen besøkstid.

Ekholt sykehjem har 88 plasser fordelt på 4 avdelinger. 

Avdeling 1 har 20 plasser til personer med somatiske lidelser.

Avdeling 2 har 12 plasser til personer med somatiske lidelser, samt 8 korttidsplasser.

Avdeling 3 har 16 plasser til personer med demens. 

Avdeling 4 har 32 plasser til personer med demens. 
 

Kontaktinformasjon Ekholt sykehjem

Adresse
Tverrveien 8
1525 Moss

Telefon
Avd. 1: 902 16 339
Avd. 2: 477 88 461
Avd. 3: 468 78 423
Avd. 4: 2. etg.: 902 01 751
Avd. 4: 3. etg.: 908 16 563