Ekholt og Melløs sykehjem

Ekholt og Melløs sykehjem har 133 plasser fordelt på to sykehjem. Totalt 6 avdelinger som har plasser for personer med somatiske lidelser, for personer med demens og noen korttidsplasser. 
 

På Ekholt og Melløs sykehjem jobber det helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, assistenter, renholdspersonell og sykehjemslege. Sykehjemmene har også aktivitetskoordinator som arrangerer konserter og andre felles arrangementer for beboerne. Fysioterapeut og ergoterapeut kan kontaktes ved behov. 

Vi yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om pasient- og brukerrettigheter. Hos oss skal du få hjelp til dagliglivets aktiviteter og medisinsk oppfølging.

Vår visjon: «Sammen om en god dag»
Våre verdier: Respekt, engasjement og samarbeid.