Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp, omsorg og støtte i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen. 

Hva kan kriseteamet bidra med?
Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir psykisk førstehjelp, vurderer ditt hjelpebehov, og formidler kontakt med andre instanser/helsetjenester. 

Hvordan får man hjelp fra kriseteamet?
Psykososialt kriseteam kan utkalles av kommunens ledelse, legevakten eller politiet. 

Kontakt Mosseregionens legevakt ved behov for hjelp fra kriseteamet: ring 116 117 
(eller 69 25 33 33 hvis du befinner deg utenfor Mosseregionen).