Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, gjøre rent i hjemmet eller å hjelpe til med klesvask.

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

  • medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Praktisk bistand må du betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Praktisk bistand
Omfatter hjemmehjelp og bistand til praktiske gjøremål (rengjøring, handling m.m.) Pris pr time for utført arbeide Maks pris pr måned
Inntekt inntil 2G 230,- 230,-
Inntekt 2G-3G 355,- 1775,-
Inntekt over 3G 378.- 3015,-

Slik søker du

Hvis du har behov for hjemmesykepleie eller praktisk bistand kan du sende en generell søknad om helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det helse- og omsorgsforvaltningen din som behandler søknaden.

Søk og helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å klage på tjenesten?

Klage - tilbakemelding på tjenesten