Moss kommune

Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, rengjøre eller hjelp til klesvask.

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

  • medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Praktisk bistand må du betale for. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale.

Praktisk bistand
Omfatter hjemmehjelp og bistand til praktiske gjøremål (rengjøring. handling m.m) Pris pr time for utført arbeide Maks pris pr måned
Inntekt inntil 2G 220,- 220,-
Inntekt 2G-3G 340,- 1700,-
Inntekt over 3G 362,- 2891,-

Slik søker du

Hvis du har behov for hjemmesykepleie eller praktisk bistand kan du sende en generell søknad om helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det helse og omsorgsforvaltningen din som behandler søknaden.

Søk og helse- og omsorgstjenester


Ønsker du å klage på tjenesten?


Klage - tilbakemelding på tjenesten