Bosetting av flyktninger

Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Moss kommune.

Her treffer du flyktningtjenesten:

Besøksadresse: Skolegata 2 1530 Moss, Allaktivitetshuset

Postadresse: Postboks 175 1501 Moss

Flyktningtjenesten: tlf 990 91 300

Hvem kan få hjelp til å bosettes i Moss?

Personer som er innvilget oppholdstillatelse og som har fått Moss kommune som bosettingskommune etter avtale med IMDI.

Kan jeg velge å bli bosatt i Moss?

Moss kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDI. Dersom du har viktig informasjon om hvorfor du ønsker nettopp Moss som bosettingskommune, er det viktig at du gir denne informasjonen til IMDI eller mottaket du bor på. Mottaket samarbeider med IMDI for å finne kommune til deg.

Flyktningtjenesten koordinerer innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet.

Her kan du lese mer om introduksjonsprogrammet

Flyktningtjenesten i Moss samarbeider med Inkludering Norge om teater og golfprosjekt for integrering. Samarbeidet er støttet av IMDI. 

Her kan du se kursplanen som er utarbeidet. (DOCX, 18 kB)