Introduksjonsprogrammet

Flyktningtjenesten koordinerer innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Antallet flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk. Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere». Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet.

Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

For å delta i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger må du:

  • være mellom 18 og 55 år
  • ha innvilget asyl
  • ha innreisetillatelse som overføringsflyktning
  • ha innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • ha fått familiegjenforening med personer som ikke har vært bosatt i mer enn fem år
  • ha fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter samlivsbrudd

Her kan du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på IMDI sin hjemmeside.

Målsettingen er at minimum 70 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og at Moss kommunes måltall er blant de 5 beste av sammenliknbare kommuner.

Ønsker du å bidra til god integrering?

Vil du være flyktningguide eller leksehjelp?

Ta kontakt med flyktningtjenesten på telefon 990 91 300.