Innsyn i barnevernsdokumenter

Er du 15 år eller forelder til et barn i barnevernet har du rett på innsyn i dokumentene barnevernet oppbevarer om deg. Dette gjelder også etter at tiltak i barnevernet er avsluttet. Å få innsyn i egen sak kan bidra til å få oversikt og forståelse av egen situasjon.

Vi anbefaler de som vil gjennomgå sin egen mappe om å bestille tid til å gjennomgå den i våre lokaler. Det kan da være en person fra barnevernet i nærheten og tilgjengelig for spørsmål. For mange er mengden dokumenter stor og av personvernmessige årsaker anbefaler vi at dokumentene oppbevares videre hos barnverntjenesten og ikke hjemme hos den enkelte. Å få innsyn i egen sak betyr også at man får tilgang på informasjon man kanskje ikke har hatt før. Dette kan oppleves negativt og kan føre til sterke reaksjoner, men det kan også oppleves positivt, som en bekreftelse på at det ble gjort mer enn man var klar over.

Saksgang:

1. Du bruker skjema for å be om innsyn.Hvis du ønsker innsyn ber vi deg om å benytte vårt digitale skjema som du finner i denne lenken.

2. Du får en bekreftelse på at vi har fått ditt skjema der du ber om innsyn.

3. Vi vurderer om du er part i sak og har rett til innsyn i sakens dokumenter. Vi vurderer om du har tilgang på all informasjon eller om det er noe som skal unndras. 

4. Du mottar en beslutning om at du har krav på innsyn eller ikke.

5. Vi klargjør dokumentene du har innsyn i og vi avtaler enten tid for gjennomlesing, om dokumentene  sendes rekommandert til din folkeregistrerte adresse, sendes deg digitalt via sikker post eller om du kan hente dokumentene ved vårt kontor i Kirkegata 14 A.  Forventet svartid for innsynssaker er i utgangspunktet 3-5 dager, men for eldre arkivmateriell vil det ta lenger tid da dette skal innhentes fra vårt fjernarkiv.

6. Ved utlevering av dokumentene ved vårt kontor ber vi deg signere et dokument som bekrefter at du har hentet ut dokumenter. 

Når kan barnevernet begrense innsyn i dokumenter?