Oppsigelse barnehageplass

Hvis du ønsker å si opp barnehageplassen, gjøres dette elektronisk. Du logger inn med Id-porten og velger "si opp plass". 

Dette gjelder både om du har plass i kommunal eller privat barnehage, og det gjelder også ved overføring til annen barnehage.

Det er den enkelte barnehages vedtekter og regler om oppsigelse som gjelder. Ta kontakt med din barnehage dersom du har spørsmål om oppsigelsestid. 

Her kan du si opp barnehageplassen

Her finner du alle barnehagene i Moss med kontaktinformasjon.