Moss kommune

Hjelp og råd til foreldre

Er du en pappa og/eller en mamma som synes foreldrerollen til tider er krevende?
Ønsker du/dere å få hjelp og råd til å få et bedre samspill med barna?

Trykk på linkene over, for å lese mer om PMTO og COS-P tilbudene. Hvis du ikke er sikker på om noen av disse er tilbud som kan være riktig for ditt barn, så trykk på "Kontaktskjema barn under 12 år" nederst på siden, så vil Familieteam ta kontakt med deg. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. 

E-post:

familieteam@moss.kommune.no

Adresse:
Kirkegata 14,
1530 Moss

 

Alle familier kan oppleve å streve i perioder og da kan det være godt å snakke med noen som kan hjelpe deg å løse utfordringene.

Familieteamet I Moss kommune har et variert tilbud av veiledning tilpasset dine behov, og alderen til ditt/deres barn.

Kontaktskjema barn under 12 år

Trekke samtykker