Nå kommer kommunale avgifter med avregning

Moss kommune har sendt ut kommunale avgifter for første termin 2024. Fakturaen som er sendt ut i dag er med avregning for vann og avløp for forbruket gjennom 2023. 

I desember 2023 ble vannmåleren din avlest. Avlesningen som da ble gjort danner grunnlaget for det du skal betale i forskudd gjennom hele året 2024. Dersom avlesningen din i desember viste et høyere eller lavere forbruk av vann for 2023 enn det du har forskuddsbetalt for gjennom året, vil du måtte betale mellomlegget eller få igjen for dette på fakturaen du nå har fått. Merk at forbruk av vann og avløp er identisk, da det kun er vann som blir avlest. 

Regningen er bygd opp på følgende måte:

  • A-konto vann:  Dette er forventet forbruk basert på avlest forbruk for 2023, og danner grunnlaget for regningene hver måned gjennom 2024.
  • A-konto avløp: Dette er forventet forbruk for 2024, basert på avlest forbruk for 2023, og danner grunnlaget for regningene hver måned gjennom 2024.
  • Forbruk vann: Dette er forbruket som ble avlest i desember 2023
  • Betalt vann: Dette er det du faktisk har forskuddsbetalt gjennom 2023. 
  • Forbruk avløp: Dette er forbruket som ble lest av for 2023
  • Betalt avløp: Dette er det du faktisk har forskuddsbetalt gjennom 2023.

Er du ny eier av en bolig/leilighet bør du sjekke opp akontoen på fakturaen for inneværende år. Normalt forbruk per person og år er mellom 50-70 m3.

Fakturaen kommer nå hver måned

Nytt for i år er at det skal sendes ut månedlige fakturaer. Det betyr at årsbeløpet for kommunale avgifter blir fordelt på 12 betalinger i stedet for seks, som det er i dag.  Samtidig vil forfallsdatoen flyttes fra den 20. til den 25. hver måned.

Endring i gebyrer for kommunale avgifter i 2024 

Hvert år blir det gjort endringer i prisen på  kommunale avgifter. Under Priser og gebyrer kan du se hva endringen i kommunale avgifter har vært fra 2023 til 2024.

Priser og gebyrer blir vedtatt politisk. Her kan du lese politiske behandlingen av, og vedtatt økonomiplanen for 2024-2027

Hvordan finner jeg min faktura?

Lurer du på grunnlaget for fakturaen din kan du logge deg inn på "Min side" her og få oversikt over alle fakturaene dine

Kan jeg dele opp fakturaen min?

Har du fått en høy faktura på kommunale avgifter og ikke kan betale den, kan du kontakte oss på 69 24 80 00.

Oppgjør ved eierskifte

Oppgjør ved salg og kjøp av bolig er privatrettslig og gjøres mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke gjort avregning i forbindelse med eierskifte av kommunen. Vann- og avløpsgebyr gebyrene er knyttet til eiendom, ikke til person. Det er tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Faktura kun for eiendomsskatt?

Er du en av dem som kun mottar faktura for eiendomsskatt på eiendommen din, og dette beløpet er under kr. 1500,- per år, kan du ta kontakt med oss for å få årlig fakturering.