I disse dager jobbes det med å forme framtidens sentrum, og hver måned samles vi til temamøter for å utforske viktige temaer.

 

Formålet med planen vil være å legge til rette for virksomhet for gjenbruk av tegl på eiendommene Vestre Huggenesvei 61-63. Østavind Arkitekter utvikler planen på vegne av forslagstiller Vestre Huggenesvei 63 AS. 

Ønsker du å gi innspill til planarbeidet er firsten for dette satt til 23.6.2023

Sommeren nærmer seg og ferieklubben kan friste med masse spennende aktiviteter utover sommeren.

 

Velkommen til temakafé 6. juni kl. 13.00-15.00 med et aktuelt foredrag etterfulgt av en enkel servering og en hyggelig prat rundt bordene.

Vi skal utvikle ny kommunedelplan for Halmstad og har i den anledning åpnet et midlertidig kontor i Stasjonsveien 1 for perioden 23 mai til 15 juni 2023. Alle som ønsker å motta litt informasjon om arbeidet eller gi oss innspill er varm velkommen i våre åpningstider.

Sommerles braker løs på Mossebibliotekene torsdag 1. juni! 

Reguleringen legger til rette for bygging av boliger på eiendom med gårds- og bruksnummer: 104/240, 104/237 og 104/234.

Det er mulig for berørte parter å klage på vedtaket innen fristen: 12.6.2023