Kommunen har denne vinteren mottatt mange henvendelser om etablering av snødeponier. Et Snødeponi er per definisjon et deponi der snømasser tilkjøres fra andre eiendommer. 
Vi har derfor laget veileder som forklarer anbefalt fremgangsmåte for å etablere dette. 

Synes du at du klarer mindre i dag enn for ett år siden? Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Informasjon og påmelding finner du lengre ned i artikkelen. 

Nå skal kommunestyret velge nye meddommere!

Kommunetorget har åpent alle lørdager mellom kl. 10-14. Noen ganger har vi tjenestene i kommunen på besøk disse dagene, denne lørdagen kan du treffe hukommelsesteamet på kommunetorget. 

Østfold fylkeskommune har åpnet for søknader til tilskuddsordninger under kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv. Flere av disse har søknadsfrist 15. mars og vi ønsker å informere og oppfordre til å se om det kan være noe som er aktuelt for din organisasjon, nettverk, forening eller lag.

Hver eneste uke øver legevakten på forskjellige akutt-situasjoner. Denne gangen fikk ordføreren og varaordføreren prøve seg som «pasienter».

Fristen for barnehageopptaket er 1. mars.