Priser, gebyrer og avgifter i Moss kommune

Oversikt over alle priser, gebyrer og avgifter i Moss kommune for 2024

Helsetjenester:

Barnehager og skoler:

Det er 11 betalingsterminer per år.