Moss kommune

Hvordan tilrettelegger kommunen for frivillighet?

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Moss kommune vedtok den første frivillighetsmeldingen i 2010, og siste før sammenslåing ble vedtatt i desember 2018. Vi jobber med ny frivillighetsstrategi. Frivillighetspoltikken til gamle Moss kommune finner du her. 

Har du innspill til ny frivillighetsstrategi? Ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator i kommunen.