Gjenåpning av olav kyrresgate og Vidars gate for gjennomkjøring - høring

I kommunestyrets sak 127/23 er ett av verbalforslagene å gjenåpne Olav Kyrres gate og Vidars gate ut mot Gimleveien. 

Det ble lagt frem en orienteringssak for hovedutvalg for Byutvikling, Samferdsel og næring, sak 005/24, som beskrev hvordan tiltaket kunne gjennomføres. 
Det ble blant annet besluttet at saken skulle sendes ut på høring i to trinn:

-Først til relevante offentlige instanser 
-Deretter til berørte naboer spesielt og til allmenheten generelt

Vedlagt ligger saksfremlegget til hovedutvalg for Bymiljø, samferdsel og Næring samt innkomne uttalelser fra relevante offentlige instanser.

Berørte naboer orienteres direkte samtidig som dokumentene legges ut på kommunens hjemmesider for allmenn høring. 
Høringsfrist er 02.05.2024 og innspillene sendes via eDialog, eller via post til Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss,  innspillet merkes «Innspill gjenåpning Olav Kyrres vei og Vidars gate».

Send innspill til saken innen 02.05.2024

Etter høring vil saken på nytt behandles i Hovedutvalg for Bymiljø, Samferdsel og Næring den 29.05.2024 for deretter å behandles i Formannskapet og Kommunestyret

 Vedlegg til saken 

Gjenåpning av olav kyrresgate og Vidars gate for gjennomkjøring - høring
Tittel Publisert Type
Gjenåpning av Olav Kyrres gate og Vidars gate for gjennomkjøring - Orientering

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gjenåpning av Olav Kyrres gate og Vidars gate for gjennomkjøring - Orientering.pdf
Svar fra Statens vegvesen om eventuell tilbakebetaling av tilskudd

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Svar fra Statens vegvesen om eventuell tilbakebetaling av tilskudd.pdf
Svar - innspill - fv. 1060 Gimleveien - mulig gjenåpning av Olav Kyrres gate og Vidars gate

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Svar - innspill - fv. 1060 Gimleveien - mulig gjenåpning av Olav Kyrres gate og Vidars gate.pdf
Uttalelse - eventuell gjenåpning av veier på Jeløy

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse - eventuell gjenåpning av veier på Jeløy.pdf
Eventuell gjenåpning av veier på Jeløy i Moss - ønske om uttalelse fra dere (1)

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eventuell gjenåpning av veier på Jeløy i Moss - ønske om uttalelse fra dere (1).pdf
Eventuell gjenåpning av veier på Jeløy i Moss - ønske om uttalelse fra dere

10.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eventuell gjenåpning av veier på Jeløy i Moss - ønske om uttalelse fra dere.pdf