Gate- og uteromsbelysning i kommunen

Kommunen drifter og vedlikeholder gatelysnettet på kommunale veier og uterom. Formålet til belysningen er å skape trygghet, oppmerksomhet og harmoni med omgivelsene.

Det er i dag en omfattende nasjonal utvikling på belysningssiden langs offentlige veier og uterom. Når kommunen planlegger og utvikler steder/byrom, etableres det ikke bare belysning for biltrafikk, men for alle som ferdes ute. Riktig belysning og lett lesbare uterom, er stikkord som er et viktig bidrag til å fremhev vakre og spennende omgivelser i en harmonisk balanse. Følelsen av komfort, trygghet og trivsel oppnås i omgivelser som er lett å forstå. Veibelysning er fortsatt en viktig del av denne helheten, men ikke lenger den eneste type belysning utendørs.

Meld om feil på belysningen

Alle feil på belysningsanlegget meldes inn i kommunens feilmeldingsportal.

Meld om feil på gate- og uteromsbelysning

Kommunen vedlikeholder som tidligere nevnt belysning på kommunale veier og uterom. Vi videreformidler også innrapporterte feil  langs en riks- og  fylkesveier til statens vegvesen.

Oppgradering av veibelysningsanlegg

Moss kommune oppgraderer i disse dager kommunens veibelysningsanlegg. Dette er et omfattende arbeid som vil ta flere år. 
Alt strømforbruk skal måles og alle armaturer skiftes ut til LED.

Det vil i den sammenheng til tider kunne oppstå driftsforstyrrelser i forbindelse med utskiftningen. Det ferdige resultatet vil gi en bedre og mer stabil belysning. Det vil være et særlig fokus på god belysning langs gang- og sykkelveier, spesielt skoleveier og gangfelt.

Utskiftingen til nytt armatur er ferdig for hele gamle Rygge og Jeløy. Arbeidet er godt i gang syd for Kransen, hele Krapfoss og frem til Grindvold/nord for sykehuset. 

For sentrum er det foreslått en helhetlig plan for belysning som skal opp til politisk behandling i desember 2020. 

Når det blir meldt inn mørk lampe

Når det er behov for å bytte pære på gammelt armatur, så byttes i stedet hele armaturet. Når det er feil på en gammel lampe i et område, venter en til det blir flere, så en kan gjøre utskiftningen samtidig.

 

Entreprenører og utbyggere

Kommunen har vedtatt en belysningsnorm som gjelder for alle utbyggere. Denne skal alltid følges ved utbygging av veier og uterom.

Kommunens belysningsnorm (PDF, 2 MB)