Buss, tog og ferge

Under finner du oversikt over kollektivtilbudene i Moss kommune. Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk, og infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen fremover.

Artikkelliste