Moss kommune

Buss, tog og ferge

Under finner du oversikt over kollektivtilbudene i Moss kommune. Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk, og infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen fremover.

Busspassasjerene i Moss reiser hyppigere med buss etter at Østfold kollektivtrafikk innførte nytt busstilbud i august i fjor. Det viser både oppdaterte passasjertall og tall fra en reisevaneundersøkelse analysebyrået Epinion har gjennomført på vegne av kollektivselskapet. Et av målene med undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober og november, har vært å få tilbakemeldinger fra busspassasjerene om hva de synes om det nye tilbudet.