Vann og avløp i spredt bebyggelse

Boliger og fritidseiendommer i spredt bebyggelse, har som oftest ikke anledning til å koble seg til offentlig vann og avløpsnett. De må derfor velge andre løsninger for å imøtekomme ønsker om høy sanitær standard, som dusj, WC og oppvaskmaskin. Det stilles krav til disse løsningene og de fleste må du søke kommunen om tillatelse for. Vi har her forsøkt å samle informasjon om løsninger og krav som må ivaretas.

Artikkelliste