Entreprenørportalen - Moss kommune

 Fra 9.1.2023 går Moss kommune over til bruk av «Entreprenørportalen» for søknader som gjelder tilknytning og utbedring av innvendige sanitærinstallasjoner og utvendige sanitæranlegg.  Portalen gjelder for både nye byggetiltak og eksisterende boliger som ønsker tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløspnett.

Tidligere benyttede søknadsskjema tas da ut av drift. 

Søknaden din vil normalt behandles innen tre uker etter at den er mottatt. Søknaden må være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

I Entreprenørportalen kan du: 

Tjenesten gir deg også oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert. Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord.

Hvem kan registrere bruker i Entreprenørportalen? 

De som utfører utvendig arbeid med rør skal kunne vise frem ADK-sertifikat, kombinert med svennebrev som rørlegger. Alternativt ADK-sertifikat kombinert med fagbrev innen anleggsmaskinførerfaget eller kombinert med fagbrev innen veg og anleggsfaget. For innvendig arbeid må man kunne vise svennebrev som rørlegger.

Hva kan søkes om? 

 • Tilknytning til vann-og eller avløpsnett. 
 • Påslippssøknader 
 • Søknad om vannmåler 
 • Ferdigmeldinger

Fremgangsmåte for å sende inn søknad: 

 1. Foretak registeres her:
  https://geminientreprenorportal.no/ 
  Dersom du allerede har en bruker, kan du be om tilgang til Moss kommune inne i portalen. Se video for veiledning.
   
 2. Etter at foretaket er godkjent av oss vil du få tilsendt en egen link for innlogging i løsningen. 

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord. Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften.

Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.

Entreprenøren skal ikke begynne på arbeidene før godkjent svar på søknaden foreligger. Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via den samme løsningen.

Dette må du huske på: 

Dersom arbeidet ikke er påbegynt innen tre år etter gitt tillatelse vil godkjenningen bortfalle. 
Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.
Ledningsstrekket skal måles inn, inntegnes i ei SOSI-fil og legges ved ferdigmelding i Entreprenørportalen og oversendes kommunen før brukstillatelse blir gitt.