Moss kommune

Skolekretser

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole. På skolekretskartet finner du alle barneskoler i Moss kommune.

Se over for veiledning i bruk av kartet. 

På skolekretskartet finner du alle barneskoler i Moss kommune.
Barneskoler avgir barn til følgende ungdomsskoler eller 1 til 10-skoler:

Åvangen skole - Nøkkeland skole
Krapfoss skole - Verket skole
Melløs skole - Bytårnet skole
Ramberg skole, Reier skole, Refsnes skole - Hoppern ungdomsskole
Øreåsen skole, Vang skole, Larkollen skole, Ekholt skole, Halmstad skole - Rygge ungdsomsskole

 Her finner du oversikt over skolekretsene i Moss kommune.