Moss kommune

Verket skole

Verket skole er en 1- 10 skole, som geografisk hører hjemme i nordre bydel, men likevel ikke mer enn en knapp kilometer fra byens sentrum. Dette skoleåret har vi ca. 535 elever og ca. 70 ansatte.

Skolen er delt inn i tre soner. Lengst sør ligger småskoletrinnet og SFO, som deler lokaler med småskoletrinnet. Vi har to paralleller på alle disse trinnene. Lokalene på småskoletrinnet har tradisjonelle klasserom, men har en åpen løsning inn mot fellesarealene.

Mellomtrinnet disponerer store luftige lokaler sentralt i bygget. 5.- 7. trinn har to paralleller, alle med hvert sitt klasserom inn mot et stort og lyst fellesareal.

Ungdomstrinnet disponerer lokalene mot nord. 8. trinn holder til i andre etasje, mens 9. og 10. trinn disponerer toppetasjen. Her har vi tre paralleller på alle trinn, I tillegg til elevene fra egen skole, får ungdomstrinnet elever fra den nærliggende Krapfoss skole.

Verket skole er som alle skoler i Moss, med på et stort læringsmiljøprosjekt – SIMM. Målet er trygge og inkluderende læringsmiljøer for alle våre elever. Et godt læringsmiljø gir grobunn for økt sosialt og faglig læringsutbytte.

Visma foresattportal