Moss kommune

SFO

 

SFO er en frivillig skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5. - 7. årstrinn.

SFO gir omsorg og tilsyn og legger til rette for barnas lek og fritidsaktiviteter. SFO er med på å styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring, og bidrar til fysisk utfoldelse og gode matvaner.

SFO skal fremme deltagelse og medvirkning og oppleves som inkluderende for alle.