Nøkkeland skole

Nøkkeland skole ligger på Kambo i nordre bydel. Skolen består av to bygg; et nytt og et eldre. Nybygget stod ferdig høsten 2011, mens det eldre bygget er tidligere Kambo skole.

Kontaktinformasjon

Nøkkelandveien 32
1538 Moss

Åpningstid: 08.00 - 15.00

Pålogging til Skooler og Visma

Nybygget, hvor 8.-10. trinn holder til, er organisert i tre baser. Hver base har tilhørende auditorium og fleksible flerbruksarealer. I tillegg inneholder nybygget flerbrukshall, bibliotek, samlingssal, musikkrom med øvingslokaler og romslige kunst- og håndverkarealer. Det eldre bygget, hvor 1.-7. trinn holder til, er et tradisjonelt skolebygg med klasserom.

Elevene ved skolen har flotte uteområder å boltre seg på som kunstgressbane, ballbinge, bordtennisbord og sandvolleyballbane.

Nøkkeland skole er fra høsten 2019 en mobilfri skole.

Nøkkeland skole er også base for prosjektet "Fellesskapet". Prosjektet retter seg mot all ungdom fra 12 til 18 år i nordre bydel. Vi ønsker at Nøkkeland skole skal være et "grendehus" i bydelen som knytter sammen frivillighet, skole og nærmiljø.
 

Visma foresattportal