Jeløy skole

Jeløy skole er en spesialskole som ligger sentralt til i Moss. Vi gir et opplæringstilbud for elever med behov for omfattende spesialpedagogisk kompetanse. Vi holder til i samme bygningsmasse som Bytårnet skole og Kulturskolen.

Kontaktinformasjon

Fjellveien 1
1532 Moss
Telefon: 40408378

Pålogging til Skooler og Visma

Jeløys skole har stort fokus på individuell tilrettelegging av skoletilbudet til den enkelte elev med høy faglig kompetanse hos de ansatte. Elevene «lærer for livet» utfra sine forutsetninger og behov, der fokuset for mange er å mestre kommunikasjon, samspill, selvhjelpsferdigheter og faglig utvikling utfra forutsetninger og behov.

Å lykkes best mulig i eget liv er et overordnet mål for alle elevene. Tett og nært samarbeid med de foresatte er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet.
Visma foresattportal