Miljøløftet Moss

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Jernbanedirektoratet og BaneNOR. Partene jobber i felleskap med å utvikle Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by.

Miljøløftet Moss har et felles mål om nullvekst i intern personbiltrafikk og vi må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at mosseregionen blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Miljøløftet Moss har egne nettsider:

Miljøløftet Moss

 

Miljøløftet Moss - Klikk for stort bilde