Moss kommune

Byliv Moss

Byliv Moss er partnerskap som består av følgende parter:

  • Moss kommune
  • Moss Gårdeierforening
  • Moss I Sentrum
  • Moss Industri- og næringsforening
  • frivilligheten og kulturlivet i Moss 

Programmet skal bidra til økt byliv i Moss sentrum gjennom samarbeid om etableringer, arrangementer og bymiljøtiltak.

Det blitt laget en brosjyre med tilbakeblikk på hvorfor det er så viktig å samarbeide om sentrumsutviklingen. Brosjyren er tilgjengelig i papirformat på Kommunetorget/Bylab i gågaten, Moss rådhus og i byens forretninger.

Du kan også lese den her!