Planer som påvirker din eiendom

Alle planer som påvirker din eiendom er registret i kommunes planregister. 

Oppslag i planregister Moss:

  1. Søk etter adresse, eiendom, plan-navn eller plan-ID
     
  2. Du vil få opp gjeldende planer på eiendommen, med informasjon om planer som er utløpt og planer som er under utarbeidelse.

  Klikk her for tilgang til arealplaner.no

Etter at gjeldende plan er valgt kan du se dokumenter knyttet til planen og detaljer i plankartet. Ved å trykke på zoom til eiendom og trykke i kartet så får du opp blant annet hvilket reguleringsformål som gjelder på den eiendommen.