Hvordan lage situasjonskart til bruk i byggesøknader

1. Åpne kommunekart

Gå inn på kommunekart i nettleseren din

Naviger i kartet ved å klikke og dra med musepekeren, du zoomer inn ved å dobbeltklikke. Du kan også manøvrere ved å bruke knappene nede til høyre i kartet. Naviger deg frem i kartet til du ser byvåpenet til Moss kommune oppe til venstre i kartet, som på bildet nedenfor:

 

 

I menyen oppe til venstre i kartet, som vist over på bildet her, har du tilgang til å velge ulike funksjoner i kartet og du kan søke opp en bestemt adresse i søkefeltet.

2. Søk opp ønsket eiendom

Bruk søkefeltet opp til høyre i kartet til å finne ønsket eiendom. Du vil da få eiendommen sentrert i kartet og markert med en svart markør som i bildet nedenfor. Du kan også navigere ved å klikke og dra og zoome med musepekeren, slik at du får ønsket eiendom sentrert i kartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har fått opp en svart markør på eiendommen, kan du venstreklikke et annet sted i kartet, slik at ikke markøren blir med på det ferdige situasjonskartet du lager.

3. Tegn inn tiltaket i kartet

Du har mulighet til å tegne inn tiltak du søker om, ved å gå på menyknappen oppe til venstre i kartet og velge "Tegn i kart". Du kan tegne på linjer, flater, punkter og legge på tekst ved behov, ved å bruke verktøyene i tegnemenyen oppe til høyre i kartet. 

Du kan også få påtegnet lengde og areal ved å huke av i boksen for "Vis lengde og areal" i tegnemenyen. Som vist på bildet nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Skriv ut eller lagre produsert situasjonskart

Når du er klar, velger du "skriv ut" på menyen oppe til venstre i kartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På høyre side vil da utskriftsmenyen komme opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tittelfeltet skriver du inn "situasjonskart" og adressen til eiendommen du har laget situasjonskart for.

I feltet for arkstørrelse lar du "A4 Stående" bli værende.

I feltet for målestokk må du vurdere om du skal bruke "1:500" eller 1:1000". Bruk aller helst "1:500" om ikke det er slik at dette ikke dekker området du skal tegne inn tiltaket ditt på. Dekningen fremkommer i kartet, markert med en blå ramme, som vist på bildet nedenfor. Om du ønsker så kan du flytte rammen i kartet ved å bruke musepekeren. Rammen viser området som vises i situasjonskartet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass på at det er huket av i boksen "Vis rutenett i utskrift".

Trygg så på "Lag pdf". Kartet produserer nå ditt situasjonskart og når dette er ferdig vil et symbol for pdf-filen dukke opp i utskiftsmenyen til venstre i kartet. Symbolet er som vist i bildet nedenfor. Dette kan ta opp mot et minutt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på last ned fil for å se det ferdige resultatet, som vist i bildet nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonskartet er nå ferdig og du kan velge om du vil lagre dette lokalt hos deg eller skrive dette ut på din skriver.

Tips!
Du kan også lage et situasjonskart med reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplanen er markert.

Dette gjøres ved å bytte kartlag. Trykk på kartlagsvelgeren oppe til venstre i kartet, mellom menyen og søkefeltet.

 

 

 

Velg bort "Grunnkart Moss" og velg inn "Arealplaner i Moss" aktive kartlag vises da som et øye til høyre for navnet på kartlaget.

I standardoppsettet er "Reguleringsplan Moss" valgt.

Hvis eiendommen ikke er dekket av "Reguleringsplan Moss", velger du bort dette kartlaget og velger inn "Kommunedelplan".

Hvis ikke "kommunedelplan" dekker eiendommen, velger du bort dette kartlaget og velger inn "Kommuneplan".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så gjentar du prosessen beskrevet i punkt 2 til og med 4 ovenfor. Når du fyller ut tittelfeltet for dette kartet skriver du "situasjonskart plan" og eiendommens adresse.