Beredskap for kvikkleiresone Moss havn

Samleplasser ved evakuering i kvikkleireområdet Moss havn

Moss kommune har i en beredsapsanalyse for kvikkleireområdet Moss havn, definert fem områder som befolkningen kan evakuere til ved behov for evkakuering. Innbyggere vil bli varslet via sms eller talemelding, i tillegg til ordinære kanaler som kommunens nettside og sosiale medier. 

De definerte fire områdene er:

  1. Nesparken/Mossehallen
  2. Ørejordet idrettsanlegg
  3. Rosenvingeparken
  4. Kallumjordet
  5. Torderød

Se kommunens kartløsning Du finner de definerte områdene i kommunes kartløsning

Les mer: