Råd om egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap!

Vi er helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap. Derfor ber vi alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. I dette heftet går vi igjennom de grunnleggende tingene du bør ha tenkt gjennom, og konkrete eksempler på hvordan du kan klare deg selv i minst en uke ved en hendelse.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første syv døgnene av en krise er:

  • varme
  • drikke
  • mat
  • legemidler
  • hygiene og sanitær
  • informasjon ved en krise
     

sikkerhverdag.no ser du hva du bør ha hjemme.

 

Husk!
Krisesituasjoner er uoversiktlige, 
og noen kan ha egeninteresse 
av å spre feilinformasjon.
Vær derfor ekstra oppmerksom
på at du får informasjon fra
pålitelige kilder.

 

God beredskap handler ikke bare om hva du har i skapet, men også hva du har i hodet.

 

Adobe Stock

Tenk gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere sammen kan håndtere det. Finn ut om noen kan trenge hjelp og hvordan du kan bidra. Sørg for at det utstyret du planlegger å bruke i en nødsituasjon virker og at du vet hvordan det brukes. Lær deg grunnleggende førstehjelp og finn ut hvordan din kommune holder deg informert i en krise. 

Viktige telefonnummer og nettsteder

Brann og redning 110
Akutt medisinsk hjelp 113
Politi 112
Legevakt 116 117

 

Kilder og mer informasjon: www.sikkerhverdag.no