Værne kloster landskapsvernområde

Værne kloster fikk status som landskapsvernområde i 2013, med mål om å ta vare på kultur- og naturlandskapet av økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi.

Det er et herregårdspreget jordbrukslandskap, med alléer, tregrupper, trerekker og karakteristiske frittstående trær samt kulturminner som bidrar til landskapets verdi. Det er en målsetting å beholde og utvikle disse verneverdiene.

Formålet med Værne kloster landskapsvernområde er å ta vare på et kultur- og naturlandskap med store opplevelsesverdier. Det herregårdspregede jordbrukslandskapet med dets kulturminner er særlig karakteristisk for området. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Les mer om Værne kloster landskapsvernområde på Miljødirektoratet sine nettsider

Verneforskriften til Værne kloster landskapsvernområde

Verneplan for Værne kloster landskapsvernområde

Moss kommune