Moss kommune

Verneområder

Hvis du tar turen til verneområdene våre, er det viktig at du viser hensyn og respekt for naturen. 

I Moss kommune har vi 30 ulike verneområder som skal vernes mot inngrep eller forstyrrelser, og det er Moss kommunes ansvar å skjøtte og bevare dem. De ulike verneområdene har egne forskrifter som bestemmer hva som kan foregå på det gitte området. Dersom du skal sette i gang tiltak i verneområdene må du søke kommunen om dispensasjon fra verneforskriften. Statsforvalteren i Oslo og Viken har forvaltningsansvar for Kurefjorden naturreservat, Ishavet naturreservat og Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Spørsmål eller søknader knyttet til disse tre verneområdene rettes til sfovpost@statsforvalteren.no. 

Lenke til verneforskriften finner du ved å klikke på det området du er nysgjerrig på.