Biotopvern

Hvis du tar turen til verneområdene våre, er det viktig at du viser hensyn og respekt for naturen.

I Moss kommune har vi 5 biotopvernområder som skal vernes mot inngrep eller forstyrrelser. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken har forvaltningsansvar for verneområdene. 

De ulike verneområdene har egne forskrifter som bestemmer hva som kan foregå på det gitte området. Dersom du skal sette i gang tiltak i verneområdene må du søke Statsforvalteren i Oslo og viken om dispensasjon fra verneforskriften.

Spørsmål eller søknader knyttet til verneområdene rettes til 
sfovpost@statsforvalteren.no
 

Artikkelliste