Hagevanning

Renate Holtet På sommeren trenger alle vann, både mennesker og dyr og ikke minst hagen.

Vi minner om at all vanning fra vannledningsnettet registreres på vannmåleren din. Vannforbruket som registreres over vannmåleren lager grunnlaget til vann- og avløpsavgiftene du faktureres av kommunen. Om man ikke er bevisst dette kan det bli kostbart om det vannes mye.

Noen råd til hagevanning som kan bidra til lavere vann- og avløpsavgifter:

  • Pass på at utendørskraner ikke står å lekker, eller at det er trykk på vannslangen når denne ikke er i bruk. Slange under trykk kan utvide seg i varmen og enkelt hoppe av.
  • Prioriter vanning av blomster og busker fremfor plenen, dersom det blir nødvendig med vanning.
  • Ta vare på regnvannet i f.eks en tønne og bruk dette til å vanne blomster.

  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed.

  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet.

  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt eller brunt.

En annen viktig beskjed:

Ved brannutrykning i ditt område er det fint om du avslutter en eventuell vanningen hjemme hos deg, slik at brannvesenet kan benytte seg av alt tilgjengelig vann og trykk i de kommunale vannledningene for å eventuelt slukke en brann.