Når trenger du salgsbevilling

Butikker som ønsker å selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det er ikke mulig å få innvilget salgsbevilling i kiosker, bensinstasjoner eller lignende.