Etablerer- og kunnskapsprøvene

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll. Daglig leder for serveringssted må ha bestått etablererprøven.

Kunnskapsprøve for skjenkebevilling

Skal du drive et skjenkested må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften kapittel 1,2,4,5,6,9,10,11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskapsprøve for salgsbevilling

Skal du drive et salgssted må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at styrer og stedfortreder har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 3, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Etablererprøve

Skal du drive et serveringssted må daglig leder ha bestått etablererprøven. Daglig leder må være myndig.

Etablererprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Kunnskapsprøve for kontrollører

Er du kontrollør som skal utføre salgs- og skjenkekontroll må du ta kunnskapsprøven.

Bestått kunnskapsprøve for kontrollører skal dokumentere at kontrolløren har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkoholloven kapittel 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9, og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.