Moss kommune

Priser og reglement i kulturskolen

Betalingssatsene blir vedtatt årlig av kommunestyret i hver enkelt kommune.

PS! Oppdatert prisliste gjeldende fra 1.1.2022. Også for elever bosatt i Våler.

Påmeldingen er bindende for hele skoleåret. Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen midt i et skoleår, må elevavgiften likevel betales.

Elevavgiften betales hvert halvår. Den reduseres ikke med mindre eleven er syk over et lengre tidsrom (mer enn 4 uker). Fravær må dokumenteres med legeattest.

Prisliste kulturskolen 

Kulturskolens reglement (PDF, 140 kB)

Søk plass i kulturskolen

Oppsigelse av elevplass