Redusert betaling/friplass kulturskolen

Fra skoleåret 2023/24 vil Moss kulturskole ha inntektsbasert elevbetaling etter følgende modell:

Husstander med samlet bruttoinntekt tilsvarende:

Redusert betaling / friplass
Sats: Samlet personinntekt pr. år: Prisreduksjon:
Under 3G 355 860 eller lavere Gratis elevplass
3G - 3,5G 355 860 - 415 170 80% reduksjon
3,5G - 4G 415 170 - 474 480 60% reduksjon
4G - 4,5G 474 480 - 533 790 40% reduksjon
4,5G - 5G 533 790 - 593 100 20% reduksjon

Vi gjør oppmerksom på at friplass/reduksjonen gjelder ett kulturskoletilbud per barn og at det må søkes på nytt hvert skoleår. 

  • Fra 01.01.23 gjelder vedtaket om gratis elevplass fra barn nummer 3. Endringen blir automatisk trukket fra på faktura.