Moss kommune

17. mai program 2022

Bla i hele 17. mai programmet

  Kl. 07.00

Dagen starter med salutt fra byens høyder v/Moss Frivillige Saluttcompagnie.

Musikk og flaggheisinger:

 • Mossekråkene Skolekorps går fra Nøkkeland skole og marsjerer i nærområdet.
 • Flaggheising ved Nøkkeland skole.

Krapfoss Hornorkester:

 • Spiller i nærområdet på Refsnes.
 • Flaggheising ved Refsnes Gods.

Kambo Kor & Kamping 

 • Går fra Bellevue og nærområdet.
 • Flaggheising ved Rosnes Bo og Servicesenter.

Mossekråkene Veterankorps

 • Går fra Verket skole og i nærområdet.
 • Flaggheising på Verksløkka.

Jeløy Musikkorps 

 • Går fra Bellevue og i nærområdet.
 • Flaggheis ved Jeløy Kirke.

Moss Skolemusikkorps 

 • Går fra Melløs skole til Melløs bo- og servicesenter.
 • Flaggheising ved Melløs bo- og servicesenter.

Krapfoss Skolekorps

 • Går fra Spar Vålerveien og i nærområdet.

RyggeMusikken

 • Flaggheis på Bygdetunet ved Varna St. Georgs Gilde.

Rygge Musikkorps

 • Flaggheis på Ekholt Helse- og Omsorgssenter.
 • Ryggespeidere heiser flagget.

Larkollen Musikkorps

 • Flaggheis på Larkollen skole.
 • Går derfra til Emmaus.

Alle flaggheisinger i kommunen foregår klokken 08.00

Moss og Omegn Janitsjar 

 • Går fra Hoppern til Kanalbrua hvor Mossesangen spilles.

Diamante Dansestudio

 • Går fra Jeløy kurbad og i nærområdet på Framnes.

07.30: Kanalen

 • 17. mai-komiteen hilser roerne fra Moss Roklubb, for deretter å marsjere med Frelsesarmeens speidere Moss og Moss og Omegn Janitsjar til flaggheising ved Rådhuset.

07.55: Rådhuset

 • Ordfører Hanne Tollerud hyller dagen.

08.00: Rådhuset

 • Frelsesarmeens speidere Moss flaggheising v/Hallvard Langeland og Viktor Kalliainen. Tale for flagget v/Iben Toke Solberg. Flaggsangen synges.

08.15: Kirkeparken

 • Tale ved Major Hilding Runar. Bekransning av minnesteinen over de falne. Musikk av Tonje Gravningsmyhr. Æresvakter; Veteraner fra Internasjonale Operasjonerbosatt i Moss. Prosesjonen fortsetter til Moss kirkegård og publikum inviteres til å delta.

08.30: Eskelund Omsorgsboliger

 • Rygge Mannskor synger ved Eskelund Omsorgsboliger.

08.40: Moss kirkegård

 • Tale ved russepresident Sandra Amalie Nilsson. Bekransning av Eidsvollsmann Gregers Winther Wulfsbergs bauta. Tale ved oberstløytnant Håkon Rua. Bekransning av Flysersjant Sidney Maynards gravsted. Blomsternedleggelse ved familiegravene til Gregersen og Knutsen.

09.30: Rygge Museum og Historielag – Åpner utstilling og cafè.

09.00: Jeløy kirke

 • Festgudstjeneste v/sogneprest Bjørn Tore Pettersen. Sang ved Moss Korforening. Ord for dagen ved Inger Wennersten.

09.15: Lilleputtog fra Ekholt skole til Ekholt Helse- og Omsorgssenter.

09.45: Kirkeparken

 • Moss Gamle Guttemusikkorps underholder.

10.00: Valentin Sibberns Grav

 • Bekransning og tale v/Ordfører Hanne Tollerud. Sang v/Rygge Mannskor. Rygge Bygdekvinnelag danner flaggborg.

10.15: Eskelund Omsorgsboliger

 • Larkollen Musikkorps spiller på Eskelund Omsorgsboliger.

10.30: Rygge Kirke

 • Festgudstjeneste v/ sogneprest Ingvild Osberg. Rygge Mannskor synger. Lilleputtog går fra Tyrolerhuset til Halmstad skole. Dundrekjerringene spiller.

11.00: Barnetogene:

 • Sentrumstoget samler seg for avmarsj og går følgende rute: Rådhusgt. – Dronningensgt. – Torggt.- Kongensgt. – Vogtsgt. til rundkjøringen – innfartsveien til Nesparken.
 • Ryggetoget samler seg for avmarsj og går fra Halmstad skole til Bygdetunet.

Togrekkefølge i Moss

Rekkefølgen for barnetoget i sentrum 2022

 1. Politiet
 2. Flaggborg/speidere
 3. 17. mai komiteen
 4. Moss og Omegn Janitsjar
 5. Ekholt skole 70 år
 6. Jeløy skole 60 år
 7. Buen barne- og ungdomsskole
 8. Mossekråkene Skolekorps
 9. Nøkkeland skole
 10. Åvangen skole
 11. Steinerskolen
 12.  Mossekråkene Veterankorps
 13. Verket skole
 14. Children International School
 15. Moss skolemusikkorps
 16. Melløs skole
 17. Øreåsen skole
 18. Krapfoss Hornorkester
 19. Bytårnet skole
 20. Jeløy Musikkorps
 21. Reier skole
 22. Hopperen skole
 23. Refsnes skole
 24. Krapfoss skolekorps
 25. Krapfoss skole
 26. Ramberg skole
 27. Torderød skole
 28. Diamante Dansestudio
 29. Kirkeparken Vgs. 190 år
 30. Malakoff Vgs.
 31. Kambo Kor og Kamping
 32. Kaptein Rødskjegg
 33. Småbarnstoget

Rekkefølgen barnetoget i Rygge

 1. Politiet
 2. Flaggborg v/Rygge bygdekvinnelag
 3. 17. mai komiteen
 4. RyggeMusikken
 5. Vang skole
 6. Rygge ungdomsskole
 7. Dundrekjerringene
 8. Halmstad skole
 9. Rygge Mannskor
 10. Larkollen skole
 11. Rygge Musikkorps
 12. Folketoget

 

12.00: Nesparken – Festmøte for barnetog og fremmøtte:
17. mai-komiteen ønsker velkommen.
Tale ved Christina Tansihaug Andersen fra Kirkeparken VGS, Musikk Dans Drama.
Underholdning og salutt av Naturfag Rocker med PK.
Utdeling av «17. mai-blomsten».
Sang av elever ved Kirkeparken VGS. under ledelse av Vigdis Oftung.
Arrangementet avsluttes med «Ja, vi elsker» – tre vers, ledsaget av korpsene.

Bygdetunet – Festmøte for barnetog og fremmøtte:
17. maikomiteen ønsker velkommen v/Rune Olsen.
Musikk av RyggeMusikken og Rygge Musikkorps.
Sang ved Rygge Mannskor.
Tale v/Kåre Sørby.
Barnas tale v/Mathilde Hauger Brogård, Iben Stølen Skybak og Mia Martine Lundem-Meisler, 6. trinn Larkollen skole.
«Vi ere en Nasjon vi med» – spilles og synges.

Arrangementer på skolene

Etter barnetogene er det som vanlig mange hyggelige arrangementer rundt på skoler og i nærmiljøet. Her er det muligheter for både spill og pølse i vaffel, og selvfølgelig en is eller to. Her finner du en oversikt over hvor og når. 

12.30: Melløsparken sykehjem: Leikaringen danser.

12.45: Peer Gynt sykehjem: Islandsmoen Mannskor synger.

13.30: Skoggata bo- og servicesenter: Glade Takter synger.

13.30: Solitun Hjem for eldre: Moss Damekor synger.

13.30: Orkerød sykehjem: Leikarringen danser.

14.00: Melløs bo- og servicesenter: Mannskoret MAS synger.
Larkollen: Tog fra Thorvaldsen til Larkollen skole. Larkollen Musikkorps spiller.

14.00: Bilkortesje i regi av American Car Owners Club Moss, starter på Mosseporten senter 14 og kjører følgende rute:
Via Mosseporten tunellen, ned Osloveien og opp forbi Moss Sykehus og Peer Gynt. Ned til Vålerveien,
følger denne og opp Øreveien til Ryggeveien. Ryggeveien til rundkjøringen ved Storsenteret – ned til Øreåsen,
snur i rundkjøringen der. Videre følges Ryggeveien til Halmstad – snur i rundkjøringen ved Idun. Følger Ryggeveien,
inn mot Rygge Kirke videre til Dilling og til Ekholt Helse og Omsorgssenter. Dyreveien til Melløs bo og servicesenter,
ned Høyenhaldgata, over Rådhusbrua og til Refsnes. Fra Refsnes inn Th. Kittelsens gate, forbi Jeløy kurbad og til
Strandpromenaden. Derfra via Sjøbadet opp Fjordveien til Melløs Stadion – hvor kortesjen oppløses.

15.00: Rosnes bo- og behandlingssenter: Metodistkirkens sangkor synger.

15.00: Moss Kirke: Festgudstjeneste ved sogneprest Anders Leknes. Musikalsk innslag v/Åshild Skien Refsdal.

15.00: Elveplassen ved Verket: Krapfoss Hornorkester underholder.

16.00: Båtkortesjer i Vansjø og Kanalen/Mossesundet. I vårt distrikt har vi en fantastisk fin skjærgård og unike forhold for et
yrende båtliv. De to siste årene har det vært båtkortesje både i Vansjø og i Mossesundet/Kanalen, og det blir det også i år.
Kom og se alle de flotte båtene kjøre under Krapfossbrua og gjennom Kanalen og i Mossesundet på Nasjonaldagen.

16.00: Kirkeparken – paviljongen: Moss og Omegn Janitsjar underholder.

16.15: Storebro – Mossefossen: Tale ved Hans Jørgen Kristiansen.
Bekransning av Kong Christian Fredriks statue.
«Mossesangen» synges, tre vers, ledsaget av Mossekråkene Veterankorps.

16.30: Folketoget og korpsene marsjerer fra Storebro til Kirketorget. Vi ønsker å få vist fram mangfoldet av lag og foreninger
i Moss, og har derfor gått ut med tilbud til byens forskjellige klubber og lag, og invitert dem til å vise seg fram for byens
befolkning på vår Nasjonaldag. Oppmøte fra Fossen klokken 16.30. Alle klubber, lag og foreninger som har lyst til å vise
seg fram, og vise sin aktivitet er hjertelig velkommen. Vi deler inn med lag og korps og marsjerer fra Fossen og ned til
festtalene i Paviljongen i Nesparken. Vis deg fram med en aktivitet som er beskrivende for din klubb.
Støtt opp om det nye toget, og hei fram mangfoldet i byen vår. Folketoget vil ha følgende trasé:
Kongensgate – Torggata – Dronningensgate – oppløsing ved Kirkeparken.

17.00: Festmøte i Kirkeparken:
Innmarsj av korpsene.
Konferansier Ole Jacob Lindberg.
Tale for Kongen ved Sverre Caspersen.
«Kongesangen» synges.
Tale for byen ved Cathrine Roksvåg.
«Mossesangen» synges tre vers.
Tale for dagen ved Barham Azadi.
«Ja vi elsker» synges, tre vers.
Sangene ledsages av Moss og Omegn Janitsjar.

18.00: Russetoget: Går fra Verket/Kongensgt. – Torggt. – Th. Petersonsgt. – Storgt. til jernbanestasjonen.

Andre arrangementer i byen: En rekke skoler og institusjoner har egne arrangementer. Ta kontakt med den enkelte skole/institusjon for nærmere Informasjon.

På Bygdetunet i Rygge: Rygge HK har salgsboder på Bygdetunet.

På lekeplassen utenfor Moss kirke: American Car Owners Club Moss viser fram flotte biler.

Endringer i trafikken 17. mai

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 9 har politimesteren i Østfold besluttet følgende trafikkregulerende endringer i Moss sentrum den 17. mai 2022:

 • Rådhusbroen blir delvis stengt for trafikk østover fra klokken 10.00, og stengt for trafikk i begge retninger fra rundt 10.45 fram til barnetoget har startet.
 • Kongens gate mellom Vogts gate og Torggata, blir stengt fra klokken 10.00 til barnetoget har passert.
 • Eldre og funksjonshemmede i biler kan – i den utstrekning det er plass – parkere på Innfartsveien. Veien stengt fra klokken 10.00.
 • I forbindelse med arrangementer ved Konvensjonsgården, Kirkeparken og russetoget med mer, vil deler av sentrum bli avsperret mellom klokken 13.00 og 18.30.
 • Det vil bli innført «Stans forbudt» helt eller delvis i følgende gater fra natt til 17. mai fram til rundt klokken 18.30:
  Rådhusgata, Dronningens gate, Kirkegata, Kongens gate, Skoggata, Torggata, Storgata og Jernbanegata.