Våre målsetninger, verdier og etiske retningslinjer

Våre målsetninger

Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere
Moss skal være en serviceinnstilt, moderne og innovativ kommune med digitale løsninger der innbyggeren settes i sentrum. Vi skal ha kompetente og profesjonelle fagmiljøer preget av tverrfaglig samarbeid, kontinuerlig utvikling og innovasjon. Kommen skal yte helhetlige tjenester og tilbud til alle innbyggere, brukere og næringsliv, og tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte.

Våre Verdier

For å nå våre målsetninger er det fire verdier som er tydelige i vår organisasjon:

 • Vi er modige
 • Vi gir muligheter
 • Vi er lærende
 • Vi er tydelige

Les hele dokumentet: arbeidsgiverstrategi i Moss kommune (PDF, 295 kB)

Våre etiske retningslinjer

De etiske reglene våre gjelder for alle ansatte i kommunen. Reglene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder.

Vi skal:

 • sikre kommunens samfunnsoppdrag og arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
 • utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • møte innbyggere og brukere med respekt
 • sikre likebehandling av alle tjenestemottakere og tjenesteytere
 • være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • sikre at beslutninger og tilrettelegger for beslutninger er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler
 • vi skal ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser.
 • alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger

Les hele dokumentet: etiske retningslinjer i Moss kommune (PDF, 165 kB)