Moss kommune

Klima og miljø

Miljømessig bærekraft er tanken om at ressursene våre må ivaretas slik at også de som kommer etter oss har noe å leve av, altså fremtidig livskvalitet. For å få til dette må vi sørge for at naturen vår beskyttes. Planene under dette tema handler om å kutte klimagassutslipp, beskytte naturområder, bekjempe fremmede arter og sørge for rene miljøer. 

Klima og miljø